Rozvaha pohybu

Rozvaha pohybu je jedinečná metóda sebarozvoja skrze vlastné telo, ktorej autorom a učiteľom je slovenský jogín a handbalancer Matej Jurenka. Vesmír je v neustálom pohybe. Všetko v našom hmotnom svete je v neustálom pohybe, teda aj ľudské telo je v neustálom pohybe. Rozvaha je stav, kedy sme si vedomí svojich síl a možností a vnímame spojenie so svojím stredom. Tento stav sa dá nazvať aj sústredením. Rozvážny alebo sústredený pohyb je taký, ktorý nás vedie k zdraviu a taktiež nám hravo napomáha prekonávať vlastné obmedzenia. Kúpou týchto predmetov, prispievate k šíreniu myšlienky, že rozvíjať sa skrze pohyb, nadobudnúť jasnú myseľ, zdravé telo či radostného ducha môže každý. Vzdelávanie sa v metóde Rozvaha pohybu je prístupné pre všetkých bez obmedzení. Pravidelne sa organizujú kurzy v rôznych mestách, viacdňové semináre či osobné stretnutia. Viac informácií: www.rozvahapohybu.sk