Tvorivý Tvor

Tvorivý Tvor predstavuje:

  • Spojenie tvorivosti, podpory, krásy a spolupráce.
  • Vyjadrenie postoja, uznania, oddanosti myšlienke, projektu alebo človeku.
  • Povzbudenie k tvorivosti a práci.
  • Krásne designové tričká s príbehom, kúpou podporujete konkrétnych ľudí, projekty, inštitúcie.
  • Kvalitné prevedenie a jedinečný design.

"Tvoriví ľudia prebúdzajú k životu všetko čoho sa dotknú. Dávajú život svojim vlastným možnostiam a prinášajú život druhým ľuďom a veciam." - E. Fromm