Tvorivý Tvor

"Tvoriví ľudia prebúdzajú k životu všetko čoho sa dotknú.
Dávajú život svojim vlastným možnostiam
a prinášajú život druhým ľuďom a veciam."
E. Fromm

 

Tvorivý Tvor je bytosť čo rada tvorí, a svoje výtvory zdieľa s okolitým svetom. Myšlienka projektu podporuje tvorivých ľudí k tvorbe, vytvára spolupráce a podporuje kreativitu. Za každým produktom sa preto nachádza príbeh a jeho kúpa podporuje konkrétnych ľudí. 

Logo priamo zosobňuje zámer tvorby, a prenášania tvorivej energie. Skrze ruky, spája, a šíri tvorivú energiu do svojho bezprostredného okolia, vdychuje tvorbe život. Spojenie tvárí, bytostí, dodáva energiu a odvahu tvorcom vykročiť do neznáma a v naplnení tvorivého zámeru.