Kolekcia UVŽ + Spolupráca

Vítame Vás na stránke ponuky kolekcie tričiek a suvenírov nesúcich logo alebo myšlienky Univerzity vedomého života. Kúpou týchto predmetov prispievate k šíreniu hlavnej myšlienky Univerzity, ktorou je prevzatie plnej zodpovednosti za svoj život, konanie a skvalitňovanie života každého človeka. Univerzita organizuje pravidelné semináre, kurzy, ako aj komplexný výučbový program pod názvom "Rozpoznanie skutočnosti". Viac informácii o našej škole a projektoch sa môžete dozvedieť na www.vedomaskola.sk.