Prevádzkovateľ

JARABINKY o.z.
Cerovo 1
96252
Cerovo

IČO: 51802562
DIČ: 2120842108

Bankové spojenie
Slovenská sporiteľňa
IBAN: SK1609000000005151890584